Author: fbfil

[Tán nhảm] Em chả phải dân chuyên ăn uống, cứ cái gì thấy ngon là ăn, chả quan tâm nó 24

[Tán nhảm] Em chả phải dân chuyên ăn uống, cứ cái gì thấy ngon là ăn, chả quan tâm nó

[Tán nhảm] Em chả phải dân chuyên ăn uống, cứ cái gì thấy ngon là ăn, chả quan tâm nó chuẩn vị hay gốc gác không. Nhưng cũng vì thế mà em chả chê...