Bãi giữa và nhiều khu vực vườn cây, ruộng rau ven sông Hồng địa phận Hà Nội bị nước sông

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *