Cánh đồng nho ở Lavaux, Thuỵ Sỹ vào thu. Từ năm 2007, vùng trồng nho làm rượu

You may also like...

3 Responses

  1. cánh đồng nho ở tuscany.

  2. Linh Vu says:

    Có ngon hơn nho Bordeaux không nhỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *