CHẾT GÌ MÀ LẮM THẾ! (Bài của khách) Trước cổng cơ quan nhà nước, một bác nông dân thập

You may also like...

4 Responses

  1. Bố trí công việc chỉ tìm người thân chứ không tìm người tài. Qua thâm thúy !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *