Con mình đẻ ra mà phó mặc cho Thầy Cô hay ai đó dạy dỗ dùm hết thì nên triệt sản đi, tôi

You may also like...

6 Responses

  1. Hoàng An says:

    Bây giờ toàn con ngọc con vàng anh ơi. Thầy cô mà động vào xíu là kiện tụng này nọ. Nhưng con hư hỏng học dốt là đổ lỗi do thầy cô thôi.

  2. Lỡ đẻ, lỡ giao phó rồi mới đọc tút này. Biết làm sao hả anh?

  3. Hải Trần says:

    Cháu seen rồi share luôn Chú nhé

  4. Có những người biết đẻ đc mà không biết dạy thì chắc cũng thông cảm cho họ ha A4 🙂

  5. Chuẩn anh ơi. Ngày lễ tết cứ vứt cả đống tiền cho thầy cô giáo rồi nghĩ thế là xong trách nhiệm vs con.

  6. Đồng quan điểm luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *