CUỘC THI TRÈO CÂY… (Bài của khách) Tại một khu rừng nọ, nhằm tìm ra những con vật tài

You may also like...

4 Responses

  1. Nam Lê says:

    Làm thế nào để biết mình là cá hay là chim?

  2. Đọc xong tự nhiên lại nhớ đến hình này 😂😂😂😂

  3. Nhân tiện hình như Einstein không nói câu trên thì phải

  4. Bây giờ người ta không thi trèo cây nữa mà thay bằng thi …múa cột mỗi khi màn đêm trùm lên các con phố !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *