Dạo này nhiều người lại hỏi vụ làm sao để up ảnh len facebook nét căng vì vậy mình chia

You may also like...

5 Responses

  1. cách chụp ảnh nét căng nữa 🙂

  2. Mình up cũng hay bị mất nét vì không để y .

  3. – Vầy phải không bác.

  4. Nguyen Lee says:

    Up ảnh từ lap lên fb mà sau một hồi load xong nó cứ báo lỗi không đăng được là sao hả các bác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *