Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương nhấn mạnh bão số 12 sẽ ngày càng

You may also like...

2 Responses

  1. Ngân Kim says:

    Mẹ Thuha Võ…a c nhà đọc báo tình hình bão

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *