Kẻ 8 lạng, người nửa cân trong cuộc chiến mang tên Smartphone X.

You may also like...

4 Responses

  1. chả có gì đặc sắc xài con 6s plus là đủ dùng r

  2. Hải Phạm says:

    Sao bằng thiết kế đột phá của bộ đôi iphone 8 đc..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *