Lại bị phân biệt chủng tộc

You may also like...

4 Responses

  1. Việt nam thì kém cái gì…..cứ hốc mấy chén dấm vào kì thị nhau hết

  2. Việt nam chúng nó còn phân biệt cả vùng miền ầm ầm kia kìa.

  3. đá hay cũng khổ H.Son ạ 😂😂😂

  4. mắt Hí thì họ chỉ ám chỉ hàn với tàu thôi , châu á gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *