Nếu não trái hoạt động độc lập với não phải, liệu có tồn tại một nhân cách khác bên

You may also like...

4 Responses

  1. Việc đa nhân cách thì trong nghề diễn viên là cố tình tạo ra, vì phải làm việc với chúng mỗi ngày mà. Còn lũ tội phạm đa nhân cách thì đúng là rách việc.

  2. Con người luôn có tâm thiện và ác tồn tại, cái nào vượt trội hơn thì sẽ chiếm lĩnh tính cách người đó thôi 😀

  3. Có thể 1 thứ vô hình nào đó đã tự liên kết tất cả với nhau. Dù trong người ta tách làm nhiều modul nhưng vẫn là 1. Trừ trường hợp đa nhân cách 😐

  4. Tuấn Châu says:

    Có chứ. nên mỗi lúc mắc cầu nói vào ỉa nhưng vào lại phải đái trước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *