Người đầu tư bất động sản tham khảo thông tin từ Sở TNMT TP.HCM về Công ty CP Địa ốc

You may also like...

1 Response

  1. Ngộ Không says:

    Tại sao sở TNMT không khẳng định cty Ali33 có sai hay không? Nếu sai thì sở phải xử lý cho dân nhờ. Nếu không sai thì thôi, cớ gì lại lập lờ kêu người dân tham khảo nhằm mục đích gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *