Ở Bến Tre, hầu như không có bạn trẻ nào hem biết đến anh Thanh, còn gọi anh là Thành

You may also like...

1 Response

  1. Bạn nào muốn đi chung thì theo dõi trang này, nhóm các bạn thường xuyên tổ chức đi tham quan các mô hình kinh tế. facebook.com/startuptourvietnam/?fref=ts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *