Quá hoành tráng, thế này Giggs đặt mục tiêu dự World Cup là đúng rồi. Ngày ấy không còn

You may also like...

4 Responses

  1. Cứ mơ đi rồi ướt quần

  2. Trung quốc còn nhiều học viện hoành tráng hơn mà cũng có ăn thua gì đâu

  3. Ngày đó hắc chau tao chết cmn r

  4. – Về giúp xứ wales trước đi 😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *