Thậm chí trang tin này còn cho rằng các nhân viên của Google sẽ rất phấn khích khi được

You may also like...

4 Responses

  1. 9 tỷ đô la Mỹ bằng 1% của 800 triệu???

  2. Nguyen Long says:

    :)) thằng nhỏ đòi mua thằng lớn

  3. Duy Ict says:

    Genk ăn hoa hồng của apple hơi nhiều nhỉ mà viết nhanh quá viết sai rồi kìa

  4. Apple giờ chẳng còn gì nhĩ có mỗi phần mềm đt thì lướt lướt chọt chọt hết ý tưởng. Lại mang sang china làm nó lấy hết công nghệ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *