Tổng cục Thuế yêu cầu báo cáo về nghĩa vụ thuế của Khaisilk #BaoTuoiTre #TuoiTreonline

Tổng cục Thuế yêu cầu báo cáo về nghĩa vụ thuế của Khaisilk #BaoTuoiTre #TuoiTreonline

Tổng cục Thuế yêu cầu báo cáo về nghĩa vụ thuế của Khaisilk #BaoTuoiTre #TuoiTreonline

Tổng cục Thuế yêu cầu báo cáo về nghĩa vụ thuế của Khaisilk #BaoTuoiTre #TuoiTreonline

You may also like...

4 Responses

  1. Là do người tiêu dùng phát hiện.. giờ ầm ĩ lên.

  2. Một doanh nghiệp làm ăn gian dối 30 năm mới bị phát hiện. Vậy vụ này thật sự là xấu hổ đối với công tác quản lý của nhà nước. Mình thật sự buồn không phải vì bị lừa dối mà là vì công tác quản lý yếu kém. Bây giờ hùa nhau mà xẻ thịt người ta

  3. Thuy Phan says:

    Đi đêm có ngày gặp ma là đây.

  4. Truong Tan says:

    Cái đất nước này ngày càng buồn cười. Chỉ sau 1 post trên facebook, tất cả mọi thứ trở nên cực kỹ tồi tệ. Vậy trước đó, các cơ quan quản lý nhà nước đã làm cái gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *