Tường thuật trực tiếp phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị Doanh nghiệp

You may also like...

1 Response

  1. Mong các nước hãy ủng hộ cho viet nam vượt qua cơn bão lũ nay và đặc biệt sự giúp đỡ đó được đến tay người dân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *