Tuy làm thủ công nhưng hình ảnh nó mang lại quá sức ấn tượng, ngoài ra điều này còn giúp

You may also like...

1 Response

  1. Khôi Phan says:

    tuy thế, phim vẫn lỗ sấp mặt… tiếc quá…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *