Velar mới được ra mắt không lâu. Đã về VN. Giá thì có vẻ cao, nhưng so với chiếc Land

Velar mới được ra mắt không lâu. Đã về VN. Giá thì có vẻ cao, nhưng so với chiếc Land

You may also like...

5 Responses

  1. Hải Melody says:

    Ngọc Hải qua Mỹ mà mua.có 1 tỷ thôi.

  2. Ai mà to con nặng kg ngồi sau thì khổ phải biết 😂

  3. Cũng rẻ , mua bản pin rời cho nó tiện :<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *